loading
خود را ببخشید

خود را ببخشید


چرا باید خود را ببخشید ؟! هر کسی در زندگی مرتکب اشتباهاتی می شود. نحوه برخورد ما با اشتباهاتمان، راهِ آینده را می سازد. در این مسیر است که تصمیم می گیریم چگونه زندگی را ادامه دهیم؟! مدام خود را قضاوت کنیم، افسردگی کردن را انتخاب کنیم و یا به صورت منطقی، با اشتباه مان برخورد کنیم

متاسفانه با روشی که خود را ارزیابی می کنیم بیشتر به جای حرکت به جلو، باعث از خود بیزاری می شویم.

به طور قطع پس از کلی زحمت برای ارتقاء زندگی زناشویی، متوجه شده اید که چیزی به نام انتقاد سازنده وجود ندارد. هر نوع انتقادی برای شنونده دردناک است.  انتقاد نه تنها بهبودی در وضعیت زندگی زناشویی به وجود نمی آورد، بلکه آن را به مراتب بدتر می کند.

اگر با هر بار انتقاد از همسرتان، دعوا مرافه راه می افتد، حتما مقاله زیر را بخوانید!

  چگونه خود را ببخشید ؟!

فهرست مطالب این مقاله

 بخشیدن به چه معناست؟!
 چرا باید خود را بخشید؟!
 ارتباط بخشش با مذهب!
 تمرینهای عملی برای بخشش خود!

به شدت نگرانم که اکثر ما آگاهی بر منحصر به فرد بودن مان را از دست داده ایم؛ زمانی که مشغول انتقاد کردن از خود هستیم، این حقیقت مهم (منحصر به فرد بودنمان) را فراموش می کنیم ارتباط با انرژی ملکوتی را از دست می دهیم! متاسفانه اکثر ما آموخته ایم که به خود به عنوان یک شیء نگاه کنیم –  شیء پر از نقص –

پس چه تعجبی دارد که اکثر ما به ارتباط خشونت آمیز با خودمان می رسیم!

معمولا وقتی که یک کار اشتباه انجام می دهیم، چه جملاتی را با خود تکرار می کنیم؟!

 چت شده بود!
 چه حماقتی بود!
 این خودخواهی است!
 تو همیشه خراب کاری می کنی!
 چطور تونستی چنین کار احمقانه ای بکنی؟!

ما یاد گرفته ایم خودمان را با غلط و بد بودن آنچه انجام داده ایم، قضاوت کنیم. به همین دلیل برای آنچه انجام داده ایم، خود را لایق رنج و عذاب می دانیم.

اکثر ما به جای درس گرفتن از اشتباهات (که می تواند ما را به سمت جلو هدایت کند)، اسیر بیزاری از خود می شویم!

درک کردن همسر، به شیرین تر شدن زناشویی کمک میکند. در مقاله زیر درباره درک کردن حرف زده ایم!

 بخشیدن به چه معناست؟! 

در لغت نامه دهخدا؛ بخشیدن، عطا کردن. دادن. بذل و هبه کردن ترجمه شده است. در ساده ترین معنی شاید بتوان بخشیدن خود را هدیه کردن تجربه به خود معنی کرد. این همان معنی دقیق تجربه آموزی است. با این تفسیر پس از انجام کار اشتباه، در خود ارزیابی به سمت شرم پیش نمی رویم.

شرم گونه ای از بیزاری از خود است. اعمالی که از روی شرم انجام شوند، آزادانه و شادی آور نیستند.

در ادبیات فارسی برای ایجاد شرم، کلمه ای وجود دارد که فکر میکنیم زیاد مهم نیست، آن کلمه “باید” است.

 من باید بیشتر می دانستم
 من نباید آن کار را انجام می دادم
 باید خیلی بیشتر از اینها حواسم رو جمع می کردم!

روش محبت آمیز فرآیند خود بخشودگی این است که مسئولیت انجام هر دو بخش را بپذیریم. بخش اول؛ خودمان که آن عمل را در گذشته انجام داده است و بخش دوم؛ خودمان که از عمل گذشته پشیمان است!

 چرا باید خود را بخشید؟! 

۱- به خاطر هسمرتان، خود را ببخشید

مجید نمی تواند از موفقیت های خود لذت ببرد و خود را تحسین کند. وقتی که در شغل خود کمی عقب گرد می کند، خود را به شدت سرزنش می کند و بی ارزش می شمارد. در عین حال، هر زمان که در کار خود پیشرفت می کند نیز چندان به خود افتخار نمی کند و ندایی در درون وی می گوید که هنوز کافی نیست. او به طور مستمر در جست و جوی تایید از جانب دیگران است، اما وقتی هم که این تایید و تحسین را از طرف اطرافیان دریافت می کند، آن را به درستی پذیرا نمی شود.

حال، وقتی این شخص با غزاله ازدواج می کند، چه اتفاقی می افتد؟

از آن جا که او ذهن خود را همواره آماده ی درک و دیدن زشتی ها و نکات منفی کرده است و هیچ حسِ خوش بینانه ای در او وجود ندارد، هرگز نمی تواند در زندگی مشترک خود با غزاله نیز از مسایل مثبت و دلپذیر لذت ببرد. پس به جای تقدیر و تحسین کیفیت های مثبت و برتر همسرش از جمله:

 طنازی
 وفاداری
 پشتیبانی عاطفی
 و صفت هایی از این دست…

به دنبال یافتن کاستی ها و ایرادهای بی مورد است. در چشم او، همسرش زنی به شدت احساساتی و عاری از لطافت و غیراجتماعی است و در امور منزل چندان پاکیزه نیست. داستان مجید و غزاله اِشکال موجود در ۸۵% زندگی های زناشویی را نشان می دهد!

دوست دارید بدانید چگونه خانه جهنمی را به بهشت تبدیل کنید؟! حتما به اینجا سر بزنید!

خود را ببخشید

خود را ببخشید

۲- به خاطر آرامشتان، خود را ببخشید

اگر خود را بی کفایت بدانید، همواره چشم خود را به کاستی های خود و همسرتان خواهید دوخت! غافل از آنکه با هرکس دیگر که ازدواج می کردید نیز، فاقد بخشی از خصوصیات مورد علاقه ی شما بود.

معمولا توجه خود را روی آنچه همسرمان ندارد متمرکز می کنیم، نه روی آنچه دارد و معتقدیم که داشتن خصوصیات مثبت، امتیازی طبیعی است و حُسن محسوب نمی شود!

اگر قبول دارید آدمی خود منتقد، خرده بین و خرده گیر هستید، بهترین کاری که می توانید برای خود و ازدواجتان انجام دهید آن است که خود را با همه کاستی ها بپذیرید. زمانی که خود را بخشیدید ، وقتی به زندگی گذشته خود می نگرید، متوجه تغییر وسیعی در نقش خود به عنوان یک همسر، بعد از آن که با همه ی کاستی ها خود را بخشیدید، می شوید.

۳- به خاطر فرزندانتان خود را ببخشید

گاهی اوقات مشکلات ما، ریشه در کودکی دارد. همان زمانی که به خاطر هر کار اشتباه کوچکی، تنبیه می شدیم و مورد غضب والدین قرار می گرفتیم. یادمان باشد وقتی که این روند را ادامه می دهیم، کودکان ما هر روز مشغول درس آموزی از ما هستند، آنها می بینند و یاد می گیرند!

اگر می خواهید دور باطل یاد دادن خود انتقادی به کودکان را متوقف کنید، لطفا خود را ببخشید !

علاوه بر خوراک و پوشاک، امنیت فکری و عاطفی کودک نیز مهم است! خواندن مقاله زیر را از دست ندهید.

فرزندتان را به خاطر هر کار اشتباهی تنبیه نکنید. اعتماد به نفسش خدشه دار می شود. روی اعتماد به نفس کودک سرمایه گذاری کنید!

 ارتباطِ بخشش با مذهب! 

یکی از مسیرهای منتهی به خود بخشودگی می تواند باورهای معنوی شخصی تان باشد! مذهب تان، به شما کمک می کند تا آنچه را در روابطتان با دیگران، ارزشمند و قوی است، ارج بنهید! در این آیین، برای ستایش و شکرگزاری دعا می کنید. اما فلسفه عبادت چیست؟

عبادت برای خالق منفعتی ندارد، بلکه به نفع مخلوق است.

عبادت یعنی از نعمت های الهی سپاسگزار باشیم. به این خاطر که این جهان زیبا را به امانت به ما سپرده است و برای توجه به برکاتی که از آن ها بهره مندیم. مذهب شما هرچه باشد، برای شما پیامی واضح دارد؛ طوری عمل کنید که یک قدم به جلو حرکت کنید.

خود را ببخشید

خود را ببخشید

یکی از نعمتهایی که به ما سپرده شده است، نعمتِ وجود است. زمانی که خود را ببخشید ، از این نعمت محافظت می کنید!

خشم باعث آسیب زدن به خود می شود. در کتاب همسرداری با گاوبنفش، نحوه صحیح مدیریت خشم را می خوانید.

 تمرینهای عملی برای بخشش خود! 

گام اول:

به مدت یک هفته توجه خود را از کمبودها و کاستی ها به روی نقاطِ مثبت معطوف کنید، و ببینید که چه چیزهایی دارید و این جُست و جو را با چیزهای کوچک شروع کنید. آن گاه جهان پیرامون و کل هستی را ستایش کنید. از بابت:

 نفس های خود،
 تابش نور خورشید
 و لطافت قطره های باران
 و به این لیست چندین مورد دیگر اضافه کنید

سپاسگزار باشید. قدران زحمات همسر خود باشید، معصومیت موجود در چشمان کودک خود را پاس بدارید. زیر لب خطاب به خالق توانا و بخشنده، درود بفرستید و خود را وامدار او بدانید.

به این ترتیب حواس شما از عناصر منفی و افکار مسموم منحرف خواهد شد.

گام دوم:

تصمیم بگیرید که به مدت یک هفته؛

 هر روز قدردانی خالص و دلنشینی نثار همسر عزیز خود کنید. آن گاه به آثار این حرکت بر روی او و خودتان دقیق شوید. فرزندانِ خود را نیز به سوی این تمرین جلب کنید و تعداد روزها را افزایش دهید.

 وقتی کسی یا چیزی را برای اولین بار می بینید، سعی کنید در جست و جوی نکات مثبت در مورد آن باشید. دریابید که چه کیفیت خاصی در این شخص یا شیء چشمگیر است.

 از خرده گیری پرهیز کنید. نیازی به تظاهر یا تلاش فوق العاده نیست. باید نگاه مثبت داشته باشید. آن گاه از این خصوصیات مثبت که به چشمانتان آمد، لذت ببرید.

 عینک بدبینی را بردارید و از بابت مثبت ها قدردان باشید. کافی است در هر کسی فقط یک نکته ی مثبت بیابید. البته نواقص و کاستی ها را هم خواهید دید. اما، آن ها را در ذهن خود بزرگ نکیند و از آن ها غافل شوید. همین گونه که روزهای ستایش و قدرشناسی خود را یک به یک افزایش می دهید، هدیه ی جالبی به دست می آورید:

کار عملی

کار عملی

تمرینات عملی

این هدیه، شروع بخشیدن خود و بخشیده شدن است.

شکوه و رحمت بخشش وارد زندگی تان می شود. این همان معنویتی است که بخشیدن خود نام دارد. از این مقطع به بعد، به جای آن که خود را بی کفایت بدانید، از بابت تلاش ها و پیروزی های تان، از خود ممنون خواهید بود.

ممکن است به خاطر بدرفتاری با خودتان، عصبانی شوید. برای کنترل خشم، مقاله زیر را بخوانید! 

برای آقایانبرای خانم هاتربیت-کودکمهارت فردیهمسرداری

افکار مسمومبخشش همسرعناصر منفیقدردانی از همسرمثبت اندیشیمنفی نگری

۱۸ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.