Osnovne životne vještine

Učenje životnih vještina temelji se na aktivnosti, samosvijesti, samopoštovanju, mišljenju, osjećajima i komunikaciji. Poučavajući životnim vještinama pomažemo osobama da prihvate sebe, nauče se skrbiti o svom mentalnom i tjelesnom zdravlju, preuzmu odgovornost za vlastita ponašanja, te da nauče kako uvijek imaju mogućnost izbora.

Sposobnost donošenja odluka i rješavanja problema

Kreativno i kritičko mišljenje

Komunikacija i interpersonalne vještine

Samosvijest i empatija

Sposobnost prepoznavanja i izražavanja emocija i odgovarajućeg reagiranja u stresnim situacijama

Životne vještine

Šta je to što razlikuje način na koji se ljudi ostvaruju u životu? Zašto ljudi koji žive fizički blizu, u istom okruženju, na naizgled sličan način i u sličnim uslovima, na potpuno različlite načine ostvaruju svoje životne priče, postižu različite uspjehe, uspostavljaju različite odnose s drugima?

Dio odgovora krije se u razvijenosti životnih vještina koje su kao ulje koje podmazuje i omogućava da ostali elementi fluentno rade i funkcioniraju kao cjelina.

Životne vještine omogućuju nam da se ponašamo u cilju ostvarivanja dobrobiti, te da se suočimo sa zahtjevima i izazovima svog postojanja. Poznate su i kao "psihosocijalne kompetencije" pomoću kojih na prihvatljiv način odgovaramo zahtjevima i izazovima svakodnevnog života zalažući se za svoje duševno i tjelesno zdravlje. (Svjetska zdravstvena organizacija)