همسرداری

۰۲بهمن ۱۳۹۷
  آیا می توانم شوهرم را گرمتر کنم؟! فهرست مطالب این مقاله (با کلیک روی هر بخش به آن قسمت می روید) وقتی زنی همبستری بیشتری می طلبد! زن با بی حالی مرد چه می تواند بکند! برای لذت خودمان مسوولیت پذیر باشیم! اگر شوهر خوابش ببرد!  وقتی زنی همبستری بیشتری می طلبد!  وقتی مردی [...]
۳۱تیر ۱۳۹۷
مهارت ارتباطی با همسر

با رابطه خوب با همسر، چگونه خانه جهنمی را به بهشت تبدیل کنیم ؟ یکی از مهمترین مهارت ارتباطی با همسر ، نحوه گوش کردن به او است. وقتی می توانید به او گوش دهید که:  احساساتش را متوجه شوید  نیازهای واقعی او را درک کنید  و تقاضاهای او در زندگی را خواهید دانست در […]

۱۷تیر ۱۳۹۷
نحوه درخواست از همسر

نحوه درخواست از همسر بهتر است طوری باشد تا با کمترین میزان مخالفت از طرف همسر مواجه شود. به این منظور، باید جذابیتهای خودتان را برای او افزایش دهید. سعی کنید نقاط مثبت همسرتان را لیست کنید و در مواقع خاص از خوبیهاشون تعریف و به ایشان افتخار کنید. معمولا انسانها به درخواستهای پاسخ مثبت […]

۱۰تیر ۱۳۹۷
زندگی مشترک موفق

زندگی مشترک موفق چگونه است؟ زندگی مشترک موفق ، فقط به معنای بزرگ کردن بچه ها نیست و به معنای هم خوابگی و روابط جنسی یا تقسیم امور منزل هم نیست. بلکه یک بعد معنوی نیز دارد که عبارت از: زندگی مشترک موفق یعنی ایجاد یک فرهنگ مشترک خانوادگی! فرهنگی غنی و سرشار از قدردانی […]