loading

nazm kodak

بخش رایگان کتاب نظم آموزی به کودک

در این بخش، فایل PDF کتاب “نظم آموزی به کودک” را برایتان آماده کرده ایم!

دانلود رایگان بخشی از کتاب “نظم آموزی به کودک”

گوش کردن نیاز به مهارت خاصی دارد؟ چگونه با مهارت گوش کردن می توانید برای همسرتان جذاب باشید؟
سعی کنید به هیچ عنوان انتقاد نکنید، در صورت ضرورت شرایط انتقاد کردن را رعایت کنید
چگونه عصبانی نشویم؟ در موقع عصبانیت چه کار کنیم؟ برای افزایش آستانه تحمل چه باید کرد؟
هیچکسی برای چاقی، شکست و نارضایتی، برنامه ریزی نمی کند! آنها فقط، طرحی در ذهن ندارند! شما چه طور؟
خواهش می کنم، نسبت به همسرتان گذشت نکنید! تقریبا هیچکسی را ندیده ام گذشت کند، فقط ناراحتی اش را به تاخیر می اندازد
از تجربیات موفق و غیر موفق خود برای ما بگویید، تا بتوانیم آنها را در اختیار دیگران هم قرار دهیم
سمینارهای آموزشی

ما معتقد هستیم، هیچکسی جز شما نمی تواند برای شادی و آرامش زندگیتان، اقدام عملی انجام دهد! ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم برای آرامش زندگی تان و شادی آن برنامه ریزی کنید و آن را اجرا کنید!

آخرین نوشته ها
ما اینجا هستیم تا شما، رویای طراحی زندگی آرام خود را محقق کنید!