آرشیو برچسب ها : آیا تعصب خوب است

تعصب در زندگی خوب است یا بد؟ شاید باور نکنید ولی تا همین چند سال پیش (حدود سال ۱۳۸۹) من مهدی مقیم اسلام فکر می کردم تمام مردم خارج از کشور ایران مشغول خوردن شراب هستند و انجام کارهای غیر اخلاقی … به همین دلیل بود که فکر کردم بد نیست از این تجربه با […]