آرشیو برچسب ها : بی توجهی همسر

پیش خودمان می گوییم؛ با بی توجهی همسر چگونه رفتار کنیم ؟ همسرم مثل سابق به من توجه نمی کنه! احساس می کنم عوض شده! فکر های این چنینی از سرتان مدام می گذرد و روزگارتان سیاه شده است. دنبال علت هستید و از این وضعیت کلافه شده اید؟ خبر خوب اینکه؛ همانطور که توانستید زندگی […]