آرشیو برچسب ها : شلختگی همسر

چگونه کار منزل را با همسرم تقسیم کنم ؟ آزاده دیگر بریده بود! ماه ها بود که از امیر می خواست لباس های چِرک خود را کف اتاق خواب نیندازد و او توجهی نمی کرد. همان طور که فراموش می کرد:  جاروبرقی بکشد  شب ها ظرف ها را بشوید  و مابقی کارهایی که به عهده […]